Trains from

Albrighton to Kendal

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:21
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  08:27
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  08:31
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  09:29
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  10:23
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  11:18
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  11:22
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  12:17
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  13:06
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  14:00
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  14:04
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  14:10
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  14:55
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  15:37
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  15:41
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  16:04
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  16:32
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  17:15
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  17:19
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Oxenholme Lake District
  Platform 2 estimated
  18:05
  Oxenholme Lake District
  Platform 3 estimated
  18:09
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:52
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  18:20
  Preston (Lancs)
  Platform 5 estimated
  19:04
  Kendal
  Platform 1 estimated
  Kendal
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Kendal to Albrighton