Trains from

Albrighton to Kempton Park

 1. expected to depart at 
  Albrighton
  Platform 1
  15:21
  Albrighton
  Platform 1
  15:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 1
  17:33
  London Euston
  17:33
  London Euston
  18:17
  Vauxhall
  18:17
  Vauxhall
  Platform 8
  18:57
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  16:21
  Albrighton
  Platform 1
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  16:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:17
  Vauxhall
  19:17
  Vauxhall
  Platform 8
  19:57
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:42
  London Waterloo
  20:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  21:26
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:42
  London Waterloo
  21:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  22:26
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:42
  London Waterloo
  22:42
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  23:26
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:20
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  22:27
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  23:10
  Clapham Junction
  Platform 17
  23:21
  Clapham Junction
  Platform 11
  23:56
  Kempton Park
  Platform 2
  on time
  Kempton Park
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:12
  London Waterloo
  05:12
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  05:53
  Hampton (London)
  Platform 2 estimated
  07:10
  Hampton (London)
  07:14
  Kempton Park
  Kempton Park
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  07:12
  London Waterloo
  07:12
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  07:56
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  06:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  06:53
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  07:35
  Clapham Junction
  Platform 17 estimated
  07:51
  Clapham Junction
  Platform 11 estimated
  08:26
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  09:12
  London Waterloo
  09:12
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  09:56
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  Kempton Park
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Kempton Park to Albrighton