Trains from

Albrighton to Haltwhistle

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  10:17
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  06:32
  Albrighton
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  09:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  10:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  11:14
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 3. Albrighton
  07:50
  Albrighton
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  12:17
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  08:21
  Albrighton
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  12:47
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  13:15
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  09:21
  Albrighton
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  14:17
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  10:21
  Albrighton
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  14:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  15:14
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  11:21
  Albrighton
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  15:46
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  16:17
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  12:21
  Albrighton
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  16:47
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  17:18
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 9. Albrighton
  13:21
  Albrighton
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:45
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  18:17
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  14:21
  Albrighton
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:03
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  18:41
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  19:13
  Haltwhistle
  Haltwhistle
  2 changes
  Peak

Find journey information for Haltwhistle to Albrighton