Trains from

Albrighton to Folkestone

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:31
  London Euston
  08:31
  London Euston
  09:09
  London St Pancras International
  09:09
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  09:47
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  10:05
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  10:24
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:37
  London St Pancras International
  09:37
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  10:30
  Folkestone Central
  Folkestone Central
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:12
  London St Pancras International
  11:12
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  11:50
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  12:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  12:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:37
  London St Pancras International
  11:37
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  12:30
  Folkestone Central
  Folkestone Central
  3 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:12
  London St Pancras International
  12:12
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  12:50
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  13:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  13:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:37
  London St Pancras International
  12:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  13:30
  Folkestone Central
  Folkestone Central
  3 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:12
  London St Pancras International
  13:12
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  13:50
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  14:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  14:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:37
  London St Pancras International
  13:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  14:30
  Folkestone Central
  Folkestone Central
  3 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:09
  London St Pancras International
  14:09
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  14:47
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  15:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  15:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:37
  London St Pancras International
  14:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  15:30
  Folkestone Central
  Folkestone Central
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Folkestone to Albrighton