Trains from

Albrighton to Ennis

 1. on time
  Albrighton
  Platform 2
  15:38
  Albrighton
  Platform 2
  16:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  08:33
  Limerick Junction
  08:36
  Limerick Junction
  09:04
  Limerick
  09:20
  Limerick
  09:59
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:48
  Athenry
  10:56
  Athenry
  11:46
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  15:36
  Limerick Junction
  15:40
  Limerick Junction
  17:10
  Ennis
  Ennis
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:16
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  15:36
  Limerick Junction
  15:40
  Limerick Junction
  17:10
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 2 estimated
  09:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  10:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:41
  Athenry
  06:41
  Athenry
  07:40
  Ennis
  Ennis
  5 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 2 estimated
  15:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  16:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  08:33
  Limerick Junction
  08:36
  Limerick Junction
  09:04
  Limerick
  09:20
  Limerick
  09:59
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:48
  Athenry
  10:56
  Athenry
  11:46
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  15:36
  Limerick Junction
  15:40
  Limerick Junction
  17:10
  Ennis
  Ennis
  5 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:16
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  15:36
  Limerick Junction
  15:40
  Limerick Junction
  17:10
  Ennis
  Ennis
  6 changes
  Peak
 10. Albrighton
  09:38
  Albrighton
  10:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:41
  Athenry
  06:41
  Athenry
  07:40
  Ennis
  Ennis
  5 changes
  Peak

Find journey information for Ennis to Albrighton