Trains from

Albrighton to Broxbourne

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  22:59
  Albrighton
  Platform 1
  23:14
  Wolverhampton
  Platform 3
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Euston
  Platform 16 estimated
  07:05
  London Euston
  07:55
  Tottenham Hale
  07:55
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  08:15
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  Platform 16 estimated
  08:15
  London Euston
  08:58
  London Liverpool Street
  08:58
  London Liverpool Street
  Platform 1 estimated
  09:23
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  06:32
  Albrighton
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  Platform 1 estimated
  08:43
  London Euston
  09:28
  London Liverpool Street
  09:28
  London Liverpool Street
  Platform 3 estimated
  09:53
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  07:05
  Albrighton
  07:13
  Shifnal
  07:18
  Shifnal
  07:32
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  09:33
  London Euston
  10:25
  Tottenham Hale
  10:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  10:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Albrighton
  07:50
  Albrighton
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  10:58
  London Liverpool Street
  10:58
  London Liverpool Street
  Platform 5 estimated
  11:23
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  08:21
  Albrighton
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  Platform 12 estimated
  10:32
  London Euston
  11:25
  Tottenham Hale
  11:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  11:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  09:21
  Albrighton
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  Platform 5 estimated
  11:34
  London Euston
  12:25
  Tottenham Hale
  12:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  12:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  10:21
  Albrighton
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  12:33
  London Euston
  13:25
  Tottenham Hale
  13:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  13:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  11:21
  Albrighton
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  Platform 16 estimated
  13:33
  London Euston
  14:25
  Tottenham Hale
  14:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  14:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  12:21
  Albrighton
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:32
  London Euston
  Platform 15 estimated
  14:32
  London Euston
  15:25
  Tottenham Hale
  15:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  15:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Broxbourne to Albrighton