Trains from

Albrighton to Brixton

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  17:21
  Albrighton
  Platform 1
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:28
  London Victoria
  20:28
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  20:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  on time
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  18:21
  Albrighton
  Platform 1
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:28
  London Victoria
  21:28
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  21:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  on time
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:28
  London Victoria
  22:28
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  22:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  on time
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:42
  London Euston
  22:42
  London Euston
  23:28
  London Victoria
  23:28
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  23:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  on time
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:15
  London Euston
  01:15
  London Euston
  05:28
  London Victoria
  05:28
  London Victoria
  Platform 6 estimated
  05:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  on time
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  07:58
  London Victoria
  07:58
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  08:05
  Brixton
  Platform 2 estimated
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:58
  London Victoria
  08:58
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  09:05
  Brixton
  Platform 2 estimated
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:28
  London Victoria
  09:28
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  09:35
  Brixton
  Platform 2 estimated
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:58
  London Victoria
  10:58
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  11:05
  Brixton
  Platform 2 estimated
  Brixton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:13
  London Victoria
  11:13
  London Victoria
  Platform 3 estimated
  11:20
  Brixton
  Brixton
  3 changes
  Peak

Find journey information for Brixton to Albrighton