Trains from

Albrighton to Ballybrophy (Irish Rail)

 1. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:00
  Dublin Heuston
  09:00
  Dublin Heuston
  09:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  14:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:16
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  06:17
  Chester
  Platform 3 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  14:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  06:03
  Albrighton
  06:18
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  06:43
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  07:19
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  07:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:15
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  15:25
  Dublin Heuston
  15:25
  Dublin Heuston
  16:31
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 5. Albrighton
  09:38
  Albrighton
  09:51
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  10:00
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  13:12
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:59
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 6. Albrighton
  20:38
  Albrighton
  21:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:38
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  23:48
  Llandudno Junction
  00:48
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:30
  Dublin Heuston
  08:30
  Dublin Heuston
  09:44
  Thurles
  15:06
  Thurles
  15:29
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 7. Albrighton
  09:43
  Albrighton
  09:58
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:10
  Crewe
  Platform 11 estimated
  11:27
  Crewe
  Platform 9 estimated
  13:40
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:25
  Dublin Heuston
  19:25
  Dublin Heuston
  20:37
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 8. Albrighton
  11:40
  Albrighton
  13:17
  Chester
  Platform 3A estimated
  14:04
  Chester
  Platform 3 estimated
  15:55
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  22:13
  Thurles
  06:19
  Thurles
  06:40
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 9. Albrighton
  15:19
  Albrighton
  15:33
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  15:59
  Telford Central
  Platform 2 estimated
  17:26
  Chester
  Platform 4 estimated
  18:02
  Chester
  Platform 3 estimated
  19:54
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  08:13
  Thurles
  08:26
  Thurles
  08:45
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 10. Albrighton
  20:57
  Albrighton
  21:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:39
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:16
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:00
  Dublin Heuston
  09:00
  Dublin Heuston
  09:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak

Find journey information for Ballybrophy (Irish Rail) to Albrighton