Trains from

Albrighton to Balcombe

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  18:21
  Albrighton
  Platform 1
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  18:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:51
  London St Pancras International
  21:51
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  22:46
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  on time
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:00
  London Victoria
  05:00
  London Victoria
  Platform 12 estimated
  05:49
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  on time
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  07:50
  London St Pancras International
  07:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  08:46
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:50
  London St Pancras International
  08:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  09:46
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:20
  London St Pancras International
  09:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  10:16
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:50
  London St Pancras International
  10:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:46
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:20
  London St Pancras International
  11:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  12:16
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:50
  London St Pancras International
  12:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  13:46
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:20
  London St Pancras International
  13:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  14:16
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:20
  London St Pancras International
  14:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  15:16
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  Balcombe
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Balcombe to Albrighton