Trains from

Albrighton to Aberdour

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  13:21
  Albrighton
  Platform 1
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  19:43
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  14:21
  Albrighton
  Platform 1
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  17:03
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  19:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  20:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  20:32
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  20:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  21:37
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  20:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  20:16
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  21:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  22:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  22:42
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  22:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  23:09
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  22:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  23:38
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  06:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  06:39
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  00:11
  Manchester Piccadilly
  Platform 7 estimated
  05:00
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  07:44
  Carstairs
  Platform DM estimated
  07:50
  Carstairs
  Platform 2 estimated
  08:27
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  08:44
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  09:11
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  00:11
  Manchester Piccadilly
  Platform 7 estimated
  06:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  22:57
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  23:30
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  00:12
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 10. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  11:11
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Aberdour to Albrighton