Trains from

Abergavenny to Meldreth

 1. on time
  Abergavenny
  10:31
  Abergavenny
  10:57
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:39
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:52
  London Paddington
  Platform 10 estimated
  13:52
  London Paddington
  15:02
  London Kings Cross
  15:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  16:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  11:21
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  11:47
  Hereford
  Platform 3 estimated
  12:02
  Hereford
  Platform 3 estimated
  13:37
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  13:50
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  15:15
  London Euston
  15:15
  London Euston
  16:02
  London Kings Cross
  16:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  17:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:02
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:29
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:39
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  16:05
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  16:05
  London Paddington
  17:02
  London Kings Cross
  17:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  18:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:03
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:26
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:39
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  16:51
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  16:51
  London Paddington
  18:02
  London Kings Cross
  18:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  19:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:45
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  15:10
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  18:05
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  18:05
  London Paddington
  19:02
  London Kings Cross
  19:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  20:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:06
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:32
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  16:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:07
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  19:07
  London Paddington
  20:02
  London Kings Cross
  20:02
  London Kings Cross
  Platform 5b estimated
  21:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  17:08
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  17:35
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  18:09
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  20:35
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  20:35
  London Paddington
  22:02
  London Kings Cross
  22:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  23:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abergavenny
  17:25
  Abergavenny
  17:49
  Hereford
  Platform 3 estimated
  18:38
  Hereford
  Platform 3 estimated
  22:12
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  22:12
  London Paddington
  23:02
  London Kings Cross
  23:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  00:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:02
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:27
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  18:54
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:27
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  19:53
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  21:45
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  21:45
  London Paddington
  23:02
  London Kings Cross
  23:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  00:13
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  19:20
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  19:43
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  20:09
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  22:22
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  22:22
  London Paddington
  00:02
  London Kings Cross
  00:02
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  01:16
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  on time
  Meldreth
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Meldreth to Abergavenny