Trains from

Abergavenny to Kings Lynn Bus Station

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  21:22
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  21:51
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  22:05
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  23:59
  Birmingham New Street
  Platform 2M estimated
  05:19
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  07:10
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  07:34
  Peterborough
  09:00
  Kings Lynn Bus Station
  Kings Lynn Bus Station
  3 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:48
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  02:21
  Hereford
  Platform 1 estimated
  04:47
  Hereford
  Platform 3 estimated
  05:30
  Worcester Foregate Street
  Platform 1 estimated
  06:02
  Worcester Foregate Street
  Platform 2 estimated
  06:49
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  07:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  09:14
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  09:44
  Peterborough
  11:05
  Kings Lynn Bus Station
  Kings Lynn Bus Station
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  06:23
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  06:47
  Hereford
  Platform 3 estimated
  07:09
  Hereford
  Platform 3 estimated
  08:39
  Birmingham New Street
  Platform 9B estimated
  09:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  11:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  11:44
  Peterborough
  13:05
  Kings Lynn Bus Station
  Kings Lynn Bus Station
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:04
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:30
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:02
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:45
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  10:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  12:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  12:44
  Peterborough
  14:05
  Kings Lynn Bus Station
  Kings Lynn Bus Station
  3 changes
  Peak

Find journey information for Kings Lynn Bus Station to Abergavenny