Trains from

Abergavenny to Kentish Town

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  13:18
  London St Pancras International
  13:18
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  13:23
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:01
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:01
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  13:01
  London Paddington
  13:48
  London St Pancras International
  13:48
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  13:53
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:32
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  13:32
  London Paddington
  14:18
  London St Pancras International
  14:18
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  14:23
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  15:18
  London St Pancras International
  15:18
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  15:23
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:31
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:56
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  13:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:02
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  15:02
  London Paddington
  15:58
  London St Pancras International
  15:58
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  16:03
  Kentish Town
  Platform 3 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:22
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  16:09
  Farringdon
  16:09
  Farringdon
  Platform 4 estimated
  16:18
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:55
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  16:32
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  16:32
  London Paddington
  17:33
  London St Pancras International
  17:33
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  17:38
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abergavenny
  14:33
  Abergavenny
  14:54
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  17:02
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  17:02
  London Paddington
  17:39
  Farringdon
  17:39
  Farringdon
  Platform 4 estimated
  17:48
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  17:31
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  17:31
  London Paddington
  18:09
  Farringdon
  18:09
  Farringdon
  Platform 4 estimated
  18:18
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:34
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:07
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  19:07
  London Paddington
  20:03
  London St Pancras International
  20:03
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  20:08
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Kentish Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Kentish Town to Abergavenny