Trains from

Abergavenny to Hertford

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:34
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:07
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  19:07
  London Paddington
  20:12
  London Liverpool Street
  20:12
  London Liverpool Street
  Platform 6 estimated
  21:01
  Hertford East
  Platform 2 estimated
  on time
  Hertford East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  17:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:34
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  19:34
  London Paddington
  20:25
  Moorgate
  20:25
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  21:21
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Abergavenny
  16:57
  Abergavenny
  17:22
  Hereford
  Platform 3 estimated
  17:39
  Hereford
  Platform 1 estimated
  19:09
  Birmingham New Street
  Platform 10B estimated
  19:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:39
  Finsbury Park
  21:39
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  22:20
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:14
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:39
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  18:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  19:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9
  19:30
  Bristol Temple Meads
  Platform 13 estimated
  21:12
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  21:12
  London Paddington
  22:10
  Moorgate
  22:10
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  23:00
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  19:22
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  19:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  21:31
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  21:31
  London Paddington
  22:25
  Moorgate
  22:25
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  23:18
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  18:59
  Abergavenny
  19:23
  Hereford
  Platform 3 estimated
  19:50
  Hereford
  Platform 3 estimated
  21:20
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  21:34
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  22:11
  Rugby
  Platform 5 estimated
  22:32
  Rugby
  Platform 4 estimated
  23:43
  London Euston
  23:43
  London Euston
  00:25
  Highbury & Islington
  00:25
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  01:16
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  20:45
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  21:15
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  21:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  23:40
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  23:40
  London Paddington
  01:09
  London Kings Cross
  01:09
  London Kings Cross
  Platform 10 estimated
  01:52
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  20:56
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  21:21
  Hereford
  Platform 3 estimated
  21:51
  Hereford
  Platform 3 estimated
  01:17
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  01:17
  London Paddington
  05:06
  London Kings Cross
  05:06
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  05:49
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  on time
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Abergavenny
  22:16
  Abergavenny
  22:39
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  23:45
  Newport (South Wales)
  01:22
  Bristol Temple Meads
  04:25
  Bristol Temple Meads
  04:45
  Bristol Parkway
  04:55
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  06:22
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  06:30
  London Paddington
  07:20
  Moorgate
  07:20
  Moorgate
  Platform 10 estimated
  08:06
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 10. Abergavenny
  00:33
  Abergavenny
  00:57
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  05:33
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  07:30
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  07:30
  London Paddington
  08:20
  Moorgate
  08:20
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  09:06
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Hertford to Abergavenny