Trains from

Abergavenny to Folkestone

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:04
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:30
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  07:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:25
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  09:25
  London Paddington
  10:37
  London St Pancras International
  10:37
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  11:30
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:34
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:00
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:55
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  09:55
  London Paddington
  10:40
  London Charing Cross
  10:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  12:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  on time
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:00
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  11:00
  London Paddington
  12:12
  London St Pancras International
  12:12
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  12:50
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  13:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  13:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  on time
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:05
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:34
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:32
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  11:32
  London Paddington
  12:37
  London St Pancras International
  12:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  13:30
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  12:30
  London Paddington
  13:37
  London St Pancras International
  13:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  14:30
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:01
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:01
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  13:01
  London Paddington
  14:09
  London St Pancras International
  14:09
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  14:47
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  15:02
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  15:21
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  on time
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:32
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  13:32
  London Paddington
  14:37
  London St Pancras International
  14:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  15:30
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  15:37
  London St Pancras International
  15:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  16:30
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:31
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:56
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  13:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:02
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  15:02
  London Paddington
  16:10
  London St Pancras International
  16:10
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  16:48
  Ashford International
  Platform 6 estimated
  17:03
  Ashford International
  Platform 6 estimated
  17:25
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  on time
  Folkestone Central
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:22
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  16:37
  London St Pancras International
  16:37
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  17:32
  Folkestone Central
  on time
  Folkestone Central
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Folkestone to Abergavenny