Trains from

Abergavenny to Feniton

 1. Abergavenny
  05:51
  Abergavenny
  06:19
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  06:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  07:20
  Bristol Temple Meads
  Platform 7 estimated
  08:10
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  09:07
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  09:20
  Exeter St David's
  10:21
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  07:04
  Abergavenny
  07:30
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  07:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  08:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  08:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  09:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  10:06
  Exeter St David's
  10:46
  Honiton
  11:20
  Honiton
  11:35
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:34
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:00
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:15
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  10:31
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  11:20
  Exeter St David's
  12:21
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  08:08
  Abergavenny
  08:37
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  08:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  09:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  09:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  10:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  11:20
  Exeter St David's
  12:21
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  08:33
  Abergavenny
  08:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:15
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  11:32
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  12:06
  Exeter St David's
  12:46
  Honiton
  13:20
  Honiton
  13:35
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:05
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:34
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  10:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  10:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  11:43
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  12:06
  Exeter St David's
  12:46
  Honiton
  13:20
  Honiton
  13:35
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  10:45
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  11:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  12:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  13:20
  Exeter St David's
  14:21
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  12:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  12:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  13:43
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  14:06
  Exeter St David's
  14:46
  Honiton
  15:20
  Honiton
  15:35
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  13:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  13:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  14:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  15:20
  Exeter St David's
  16:21
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:31
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:56
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  13:16
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  15:33
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  16:06
  Exeter St David's
  16:46
  Honiton
  17:20
  Honiton
  17:35
  Feniton
  Platform 1 estimated
  Feniton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Feniton to Abergavenny