Trains from

Abererch to Hertford

 1. on time
  Abererch
  Platform 1 estimated
  06:32
  Abererch
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  13:39
  Finsbury Park
  13:39
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  14:18
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Abererch
  Platform 1 estimated
  06:32
  Abererch
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  13:54
  Finsbury Park
  13:54
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  14:34
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:39
  Finsbury Park
  14:39
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  15:18
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  14:54
  Finsbury Park
  14:54
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  15:34
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  16:54
  Finsbury Park
  16:54
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  17:31
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:34
  Finsbury Park
  18:34
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  19:10
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Abererch
  Platform 1 estimated
  13:41
  Abererch
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  20:55
  Tottenham Hale
  20:55
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  21:31
  Hertford East
  Platform 2 estimated
  Hertford East
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Abererch
  Platform 1 estimated
  13:41
  Abererch
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:18
  Highbury & Islington
  21:18
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  21:59
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  Hertford North
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Abererch
  Platform 1 estimated
  15:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  22:54
  Finsbury Park
  22:54
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  23:31
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  Hertford North
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Abererch
  Platform 1 estimated
  17:45
  Abererch
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:06
  London Kings Cross
  05:06
  London Kings Cross
  Platform 11 estimated
  05:49
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  Hertford North
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Hertford to Abererch