Trains from

Aberdovey to Woldingham

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  11:59
  London Euston
  12:51
  London Victoria
  12:51
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  13:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:21
  London Victoria
  13:21
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  13:56
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  13:51
  London Victoria
  13:51
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  14:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:21
  London Victoria
  14:21
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  14:56
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:51
  London Victoria
  14:51
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  15:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:33
  London Euston
  14:33
  London Euston
  15:21
  London Victoria
  15:21
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  15:56
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  16:02
  London Euston
  16:51
  London Victoria
  16:51
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  17:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  16:55
  London St Pancras International
  16:55
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  17:43
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:51
  London Victoria
  18:51
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  19:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  20:51
  London Victoria
  20:51
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  21:26
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  Woldingham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Woldingham to Aberdovey