Trains from

Aberdovey to Weston Milton

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:42
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  13:56
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  14:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  14:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  on time
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  14:42
  Birmingham New Street
  Platform 1M estimated
  15:56
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  16:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  16:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  on time
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  16:42
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  17:56
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  18:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  18:57
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  on time
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  18:42
  Birmingham New Street
  Platform 1M estimated
  20:09
  Bristol Temple Meads
  Platform 3 estimated
  20:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  20:49
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  on time
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:29
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  20:42
  Birmingham New Street
  Platform 3M estimated
  22:14
  Bristol Temple Meads
  Platform 3 estimated
  23:06
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  23:37
  Weston Milton
  on time
  Weston Milton
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  22:09
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  23:59
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  05:33
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  06:01
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  06:24
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  07:02
  Weston-super-mare
  Platform 1 estimated
  07:08
  Weston-super-mare
  Platform 2 estimated
  07:11
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  22:09
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  23:59
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  06:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  07:20
  Bristol Temple Meads
  Platform 7 estimated
  07:48
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  08:18
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  06:42
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  07:54
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  08:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  08:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:29
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  08:42
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  09:55
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  10:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  10:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  10:42
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  11:55
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  12:12
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  12:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Weston Milton to Aberdovey