Trains from

Aberdovey to Westcliff

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  15:04
  London Fenchurch Street
  15:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  15:55
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:19
  London Fenchurch Street
  15:19
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  16:09
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  16:02
  London Euston
  17:01
  London Fenchurch Street
  17:01
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  17:51
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:16
  London Fenchurch Street
  17:16
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  18:06
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:52
  London Fenchurch Street
  18:52
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  19:47
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:19
  London Fenchurch Street
  21:19
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  22:07
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  23:29
  London Fenchurch Street
  23:29
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  00:20
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:00
  London Fenchurch Street
  05:00
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  05:51
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  10:00
  London Euston
  Platform 3 estimated
  10:00
  London Euston
  11:04
  London Fenchurch Street
  11:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  11:55
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  11:19
  London Fenchurch Street
  11:19
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  12:07
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  Westcliff
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Westcliff to Aberdovey