Trains from

Aberdovey to Turkey Street

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:39
  Seven Sisters
  18:39
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  18:54
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  on time
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:03
  Seven Sisters
  21:03
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  21:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  on time
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  23:03
  Seven Sisters
  23:03
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  23:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  on time
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:15
  London Euston
  01:15
  London Euston
  04:40
  London Liverpool Street
  04:40
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  05:07
  Cheshunt
  Platform 2 estimated
  05:16
  Cheshunt
  Platform 3 estimated
  05:21
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  on time
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:15
  London Euston
  01:15
  London Euston
  05:45
  London Liverpool Street
  05:45
  London Liverpool Street
  Platform 4 estimated
  06:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  on time
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:03
  Seven Sisters
  11:03
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  11:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  11:59
  London Euston
  12:43
  Tottenham Hale
  12:43
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  12:52
  Cheshunt
  Platform 2 estimated
  13:01
  Cheshunt
  Platform 3 estimated
  13:06
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  13:03
  Seven Sisters
  13:03
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  13:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  13:43
  Tottenham Hale
  13:43
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  13:52
  Cheshunt
  Platform 2 estimated
  14:01
  Cheshunt
  Platform 3 estimated
  14:06
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  Turkey Street
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:03
  Seven Sisters
  14:03
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  14:17
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  Turkey Street
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Turkey Street to Aberdovey