Trains from

Aberdovey to Thorpe-le-Soken

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  13:00
  London Liverpool Street
  13:00
  London Liverpool Street
  Platform 10 estimated
  13:46
  Colchester
  Platform 2 estimated
  13:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  14:31
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:18
  London Liverpool Street
  13:18
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  14:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:00
  London Liverpool Street
  14:00
  London Liverpool Street
  Platform 10 estimated
  14:46
  Colchester
  Platform 2 estimated
  14:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  15:31
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:18
  London Liverpool Street
  14:18
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  15:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:00
  London Liverpool Street
  15:00
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  15:46
  Colchester
  Platform 2 estimated
  15:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  16:31
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:33
  London Euston
  14:33
  London Euston
  15:18
  London Liverpool Street
  15:18
  London Liverpool Street
  Platform 12 estimated
  16:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:08
  London Liverpool Street
  17:08
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  18:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:48
  London Liverpool Street
  18:48
  London Liverpool Street
  Platform 12 estimated
  20:04
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  21:00
  London Liverpool Street
  21:00
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  21:46
  Colchester
  Platform 2 estimated
  21:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  22:31
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:18
  London Liverpool Street
  21:18
  London Liverpool Street
  Platform 12 estimated
  22:39
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Thorpe-le-Soken to Aberdovey