Trains from

Aberdovey to Thornastown

  1. Aberdovey
    Platform 1 estimated
    19:40
    Aberdovey
    Platform 1 estimated
    20:04
    Machynlleth
    20:11
    Machynlleth
    21:21
    Shrewsbury
    Platform 4 estimated
    21:39
    Shrewsbury
    Platform 3 estimated
    00:48
    Holyhead
    Platform 2 estimated
    02:30
    Holyhead
    05:45
    Dublin Port - Stena
    05:45
    Dublin Port - Stena
    07:25
    Dublin Heuston
    07:25
    Dublin Heuston
    09:16
    Thornastown
    Thornastown
    5 changes
    Peak
  2. Aberdovey
    19:40
    Aberdovey
    20:04
    Machynlleth
    20:11
    Machynlleth
    21:21
    Shrewsbury
    Platform 4 estimated
    21:39
    Shrewsbury
    Platform 3 estimated
    00:48
    Holyhead
    Platform 2 estimated
    02:30
    Holyhead
    05:45
    Dublin Port - Stena
    05:45
    Dublin Port - Stena
    07:25
    Dublin Heuston
    07:25
    Dublin Heuston
    09:16
    Thornastown
    Thornastown
    5 changes
    Peak
  3. Aberdovey
    15:32
    Aberdovey
    17:19
    Shrewsbury
    Platform 4A estimated
    18:25
    Shrewsbury
    Platform 3 estimated
    21:31
    Holyhead
    Platform 2 estimated
    02:40
    Holyhead
    05:55
    Dublin Ferryport
    05:55
    Dublin Ferryport
    09:10
    Dublin Heuston
    09:10
    Dublin Heuston
    10:58
    Thornastown
    Thornastown
    4 changes
    Peak
  4. Aberdovey
    17:33
    Aberdovey
    17:55
    Machynlleth
    18:05
    Machynlleth
    19:15
    Shrewsbury
    Platform 4 estimated
    19:28
    Shrewsbury
    Platform 4B estimated
    20:23
    Chester
    Platform 3B estimated
    21:26
    Chester
    Platform 3 estimated
    23:18
    Holyhead
    Platform 2 estimated
    02:40
    Holyhead
    05:55
    Dublin Ferryport
    05:55
    Dublin Ferryport
    09:10
    Dublin Heuston
    09:10
    Dublin Heuston
    10:58
    Thornastown
    Thornastown
    6 changes
    Peak

Find journey information for Thornastown to Aberdovey