Trains from

Aberdovey to Smithy Bridge

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  09:48
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  12:56
  Manchester Victoria
  12:56
  Manchester Victoria
  Platform 5 estimated
  13:14
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:52
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  12:56
  Manchester Victoria
  12:56
  Manchester Victoria
  Platform 5 estimated
  13:14
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:49
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  13:56
  Manchester Victoria
  13:56
  Manchester Victoria
  Platform 6 estimated
  14:15
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:17
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:53
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:15
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  15:15
  Manchester Piccadilly
  15:56
  Manchester Victoria
  15:56
  Manchester Victoria
  Platform 6 estimated
  16:15
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:17
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:53
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  17:14
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:14
  Manchester Piccadilly
  17:56
  Manchester Victoria
  17:56
  Manchester Victoria
  Platform 6 estimated
  18:15
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  Smithy Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Smithy Bridge to Aberdovey