Trains from

Aberdovey to Pollokshaws East

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:16
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  15:26
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:45
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  15:56
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  13:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:06
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  17:19
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:45
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  17:56
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  15:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  15:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  18:41
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:15
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  19:26
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:23
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:45
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  19:56
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  21:26
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:45
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  21:56
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:53
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  19:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  19:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  22:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  23:15
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  23:26
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  on time
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:53
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:14
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  06:26
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  Pollokshaws East
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Pollokshaws East to Aberdovey