Trains from

Aberdovey to North Fambridge

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:51
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:13
  London Liverpool Street
  14:13
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  14:51
  Wickford
  Platform 2 estimated
  14:56
  Wickford
  Platform 1 estimated
  15:10
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:55
  London Liverpool Street
  14:55
  London Liverpool Street
  Platform 10 estimated
  15:31
  Wickford
  Platform 2 estimated
  15:36
  Wickford
  Platform 1 estimated
  15:50
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:13
  London Liverpool Street
  15:13
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  15:51
  Wickford
  Platform 2 estimated
  16:14
  Wickford
  Platform 1 estimated
  16:28
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:22
  London Liverpool Street
  17:22
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  18:14
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:41
  London Liverpool Street
  18:41
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  19:33
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  20:55
  London Liverpool Street
  20:55
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  21:31
  Wickford
  Platform 2 estimated
  21:36
  Wickford
  Platform 4 estimated
  21:50
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:13
  London Liverpool Street
  21:13
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  21:43
  Shenfield
  Platform 4 estimated
  21:59
  Shenfield
  Platform 1 estimated
  22:30
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  North Fambridge
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:05
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  23:21
  London Euston
  23:21
  London Euston
  00:20
  London Liverpool Street
  00:20
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  01:06
  Shenfield
  Platform 5 estimated
  01:25
  Shenfield
  01:55
  Wickford
  05:16
  Wickford
  Platform 3 estimated
  05:32
  North Fambridge
  North Fambridge
  6 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:23
  London Liverpool Street
  05:23
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  05:47
  Shenfield
  Platform 3 estimated
  05:55
  Shenfield
  Platform 4 estimated
  06:23
  North Fambridge
  North Fambridge
  5 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  08:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  10:00
  London Euston
  Platform 3 estimated
  10:00
  London Euston
  10:55
  London Liverpool Street
  10:55
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  11:31
  Wickford
  Platform 2 estimated
  11:36
  Wickford
  Platform 4 estimated
  11:50
  North Fambridge
  North Fambridge
  6 changes
  Off Peak

Find journey information for North Fambridge to Aberdovey