Trains from

Aberdovey to Newcastle(Metro)

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  15:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  15:35
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  18:02
  Newcastle
  Platform 6 estimated
  18:02
  Newcastle
  18:11
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  18:47
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  18:47
  Newcastle
  18:56
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:35
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:16
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  20:16
  Newcastle
  20:25
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  17:03
  Birmingham New Street
  Platform 7 estimated
  20:43
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  20:43
  Newcastle
  20:52
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:53
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  19:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  19:35
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  21:05
  York
  Platform 11 estimated
  21:18
  York
  Platform 11 estimated
  22:22
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  22:22
  Newcastle
  22:31
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  19:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  22:48
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  22:48
  Newcastle
  22:57
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  22:02
  Manchester Victoria
  22:02
  Manchester Victoria
  Platform 4 estimated
  00:56
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  00:56
  Newcastle
  01:05
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  5 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  09:47
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:23
  Manchester Piccadilly
  Platform 7 estimated
  11:39
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  14:07
  Newcastle
  Platform 9 estimated
  14:07
  Newcastle
  14:16
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  3 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:29
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  15:29
  Newcastle
  15:38
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  2 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:24
  Manchester Piccadilly
  Platform 6 estimated
  12:37
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  15:05
  Newcastle
  Platform 10 estimated
  15:05
  Newcastle
  15:14
  Newcastle Central (Metro)
  Newcastle Central (Metro)
  4 changes
  Peak

Find journey information for Newcastle(Metro) to Aberdovey