Trains from

Aberdovey to Monifieth

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  17:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:57
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  21:42
  Glasgow Queen Street
  21:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 6 estimated
  23:14
  Monifieth
  Monifieth
  4 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  23:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  00:41
  Dundee
  Platform 2 estimated
  05:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  05:50
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  17:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:57
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  21:42
  Glasgow Queen Street
  21:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 6 estimated
  23:14
  Monifieth
  Monifieth
  4 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  23:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  00:41
  Dundee
  Platform 2 estimated
  05:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  05:50
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  17:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:57
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  13:31
  Aberdovey
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  21:42
  Glasgow Queen Street
  21:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 6 estimated
  23:14
  Monifieth
  Monifieth
  4 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  15:32
  Aberdovey
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  23:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  00:41
  Dundee
  Platform 2 estimated
  05:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  05:50
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  17:39
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:46
  Dundee
  Platform 4 estimated
  17:57
  Monifieth
  Monifieth
  3 changes
  Peak

Find journey information for Monifieth to Aberdovey