Trains from

Aberdovey to Maesteg

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:39
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  13:40
  Cardiff Central
  Platform 3 estimated
  14:21
  Cardiff Central
  Platform 4A estimated
  15:13
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:40
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:38
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  16:18
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  17:09
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:15
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  18:15
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  on time
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:40
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  17:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:52
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  19:08
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  on time
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:40
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  19:43
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  20:13
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  21:05
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  on time
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:56
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  22:12
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  22:36
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  23:23
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:25
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  12:10
  Cardiff Central
  Platform 4A estimated
  12:18
  Cardiff Central
  Platform 3B estimated
  13:10
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:39
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  13:40
  Cardiff Central
  Platform 3 estimated
  14:21
  Cardiff Central
  Platform 4A estimated
  15:13
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:40
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:38
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  16:18
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  17:09
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:15
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  18:15
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  Maesteg
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak

Find journey information for Maesteg to Aberdovey