Trains from

Aberdovey to Lymington Pier

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:02
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  12:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  12:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  13:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  14:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  14:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:33
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:41
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  15:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  15:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  15:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  16:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  16:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  18:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  18:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  19:57
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  20:12
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  20:22
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  21:56
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  22:18
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  22:28
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  Lymington Pier
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:41
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  23:07
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  07:48
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  08:54
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  08:59
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  09:09
  Lymington Pier
  Lymington Pier
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:41
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  05:03
  Northampton
  08:18
  London Euston
  08:18
  London Euston
  09:35
  London Waterloo
  09:35
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  11:16
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  11:29
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  11:39
  Lymington Pier
  Lymington Pier
  6 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:41
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  09:04
  Birmingham New Street
  Platform 4A estimated
  10:42
  Reading
  Platform 10 estimated
  10:52
  Reading
  11:30
  Basingstoke
  11:48
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  12:56
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  12:59
  Brockenhurst
  Platform 4 estimated
  13:09
  Lymington Pier
  Lymington Pier
  5 changes
  Off Peak

Find journey information for Lymington Pier to Aberdovey