Trains from

Aberdovey to Knebworth

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  11:59
  London Euston
  12:42
  Finsbury Park
  12:42
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  13:01
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  13:08
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  13:11
  Knebworth
  Knebworth
  6 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  12:51
  London Kings Cross
  12:51
  London Kings Cross
  Platform 10 estimated
  13:34
  Knebworth
  Knebworth
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  13:51
  London Kings Cross
  13:51
  London Kings Cross
  Platform 10 estimated
  14:34
  Knebworth
  Knebworth
  4 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  14:42
  Finsbury Park
  14:42
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  15:01
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  15:10
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  15:13
  Knebworth
  Knebworth
  5 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  14:51
  London Kings Cross
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 10 estimated
  15:34
  Knebworth
  Knebworth
  3 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:02
  London Euston
  16:02
  London Euston
  16:42
  Finsbury Park
  16:42
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  17:01
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  17:10
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  17:13
  Knebworth
  Knebworth
  5 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  16:54
  London Kings Cross
  16:54
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  17:15
  Knebworth
  Knebworth
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:31
  London St Pancras International
  18:31
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  19:01
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  19:10
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  19:13
  Knebworth
  Knebworth
  4 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  18:14
  London Euston
  18:14
  London Euston
  18:54
  London Kings Cross
  18:54
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  19:15
  Knebworth
  Knebworth
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  20:54
  London Kings Cross
  20:54
  London Kings Cross
  Platform 9 estimated
  21:13
  Knebworth
  Knebworth
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Knebworth to Aberdovey