Trains from

Aberdovey to Kiveton

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  11:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  12:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  12:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  12:55
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:03
  Birmingham New Street
  Platform 11 estimated
  13:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  13:37
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  13:54
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  3 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  14:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  14:55
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  2 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  16:18
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  16:38
  Sheffield
  Platform 4A estimated
  16:55
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  2 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  17:03
  Birmingham New Street
  Platform 11 estimated
  18:18
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  18:42
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  18:59
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  2 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  19:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  20:18
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  20:59
  Sheffield
  Platform 4A estimated
  21:16
  Kiveton Bridge
  Platform 1 estimated
  Kiveton Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:29
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  21:03
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  22:22
  Sheffield
  Platform 2 estimated
  22:42
  Sheffield
  Platform 1A estimated
  23:00
  Kiveton Bridge
  Platform 1 estimated
  Kiveton Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  11:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  12:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  12:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  12:55
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  3 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:03
  Birmingham New Street
  Platform 11M estimated
  13:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  13:37
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  13:54
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  3 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  09:33
  Aberdovey
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  14:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  14:55
  Kiveton Bridge
  Kiveton Bridge
  2 changes
  Peak

Find journey information for Kiveton to Aberdovey