Trains from

Aberdovey to Kildonan

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:41
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:26
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  22:19
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  23:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  08:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  12:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  15:06
  Aberdeen
  Platform 4 estimated
  15:22
  Aberdeen
  Platform 6N estimated
  17:49
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:45
  Kildonan
  Kildonan
  6 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:35
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:17
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:42
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  20:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  21:19
  Kildonan
  Kildonan
  5 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  22:20
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  4 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  21:19
  Kildonan
  Kildonan
  5 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  22:20
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  4 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  21:19
  Kildonan
  Kildonan
  5 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak

Find journey information for Kildonan to Aberdovey