Trains from

Aberdovey to Kenton

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  12:17
  London Euston
  12:44
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:37
  London Euston
  13:04
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  13:17
  London Euston
  13:44
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:37
  London Euston
  14:04
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:17
  London Euston
  14:44
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:37
  London Euston
  15:04
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  16:14
  London Euston
  16:34
  London Euston
  16:46
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5
  16:52
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2
  16:54
  Kenton
  Platform 1
  on time
  Kenton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  16:14
  London Euston
  16:37
  London Euston
  17:05
  Kenton
  Platform 2
  on time
  Kenton
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:39
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  17:47
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  17:55
  Harrow & Wealdstone
  Platform 6
  18:02
  Harrow & Wealdstone
  Platform 2 estimated
  18:04
  Kenton
  Platform 1 estimated
  on time
  Kenton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:39
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  18:01
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  18:19
  Kenton
  Platform 1 estimated
  on time
  Kenton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Kenton to Aberdovey