Trains from

Aberdovey to Heathrow Terminal 5 Bus

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:02
  Machynlleth
  08:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:41
  Reading
  Platform 8 estimated
  10:41
  Reading
  11:15
  Reading Bus
  11:15
  Reading Bus
  11:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  4 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:42
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:42
  Reading
  13:15
  Reading Bus
  13:15
  Reading Bus
  13:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  3 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:33
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:41
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:40
  Reading
  Platform 3 estimated
  13:40
  Reading
  14:15
  Reading Bus
  14:15
  Reading Bus
  14:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  5 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Reading
  Platform 8 estimated
  14:41
  Reading
  15:15
  Reading Bus
  15:15
  Reading Bus
  15:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  3 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:42
  Reading
  Platform 8 estimated
  16:42
  Reading
  17:15
  Reading Bus
  17:15
  Reading Bus
  17:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  3 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:43
  Reading
  Platform 8 estimated
  18:43
  Reading
  19:15
  Reading Bus
  19:15
  Reading Bus
  19:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  3 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:41
  Reading
  Platform 7 estimated
  20:41
  Reading
  20:55
  Reading Bus
  20:55
  Reading Bus
  21:35
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:41
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Reading
  Platform 15 estimated
  22:45
  Reading
  23:05
  Reading Bus
  23:05
  Reading Bus
  23:43
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  4 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:41
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:24
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  22:10
  Shrewsbury
  01:45
  Newport (South Wales)
  08:23
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:48
  Reading
  Platform 10 estimated
  09:48
  Reading
  10:15
  Reading Bus
  10:15
  Reading Bus
  10:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  5 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:41
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:03
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  09:04
  Birmingham New Street
  Platform 4A estimated
  10:42
  Reading
  Platform 10 estimated
  10:42
  Reading
  11:15
  Reading Bus
  11:15
  Reading Bus
  11:55
  Heathrow Terminal 5 Bus
  Heathrow Terminal 5 Bus
  4 changes
  Peak

Find journey information for Heathrow Terminal 5 Bus to Aberdovey