Trains from

Aberdovey to Edenbridge Town

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  21:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  23:07
  London Bridge
  23:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  23:45
  Edenbridge Town
  Platform 2
  on time
  Edenbridge Town
  Platform 2
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  03:32
  London St Pancras International
  03:32
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  04:07
  East Croydon
  Platform 5 estimated
  05:20
  East Croydon
  Platform 6 estimated
  05:42
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  on time
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:11
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  06:07
  London Bridge
  06:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  06:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  08:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  09:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:07
  London Bridge
  11:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  11:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  13:07
  London Bridge
  13:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  13:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:07
  London Bridge
  14:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  14:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:07
  London Bridge
  15:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  15:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:07
  London Bridge
  17:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  17:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  16:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  18:14
  London Euston
  18:14
  London Euston
  19:07
  London Bridge
  19:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  19:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  18:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:35
  Stafford
  Platform 5 estimated
  18:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  20:04
  London Euston
  20:04
  London Euston
  21:07
  London Bridge
  21:07
  London Bridge
  Platform 10 estimated
  21:45
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  Edenbridge Town
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Edenbridge Town to Aberdovey