Trains from

Aberdovey to Benfleet

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  10:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  11:59
  London Euston
  11:59
  London Euston
  13:04
  London Fenchurch Street
  13:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  13:46
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  10:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  13:19
  London Fenchurch Street
  13:19
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  13:58
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:09
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  14:04
  London Fenchurch Street
  14:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  14:46
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  11:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:19
  London Fenchurch Street
  14:19
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  14:58
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  12:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  14:02
  London Euston
  14:02
  London Euston
  15:04
  London Fenchurch Street
  15:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  15:46
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:14
  London Euston
  14:14
  London Euston
  15:19
  London Fenchurch Street
  15:19
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  15:58
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:45
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:05
  London Euston
  16:05
  London Euston
  17:01
  London Fenchurch Street
  17:01
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  17:41
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  16:14
  London Euston
  16:14
  London Euston
  17:13
  London Fenchurch Street
  17:13
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  17:53
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:52
  London Fenchurch Street
  18:52
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  19:37
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:19
  London Fenchurch Street
  21:19
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  21:58
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  Benfleet
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Benfleet to Aberdovey