Trains from

Aberdour to Whitecraigs

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:47
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  07:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  07:52
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  07:52
  Glasgow Queen Street
  08:26
  Glasgow Central
  08:26
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  08:46
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:15
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  07:20
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  08:08
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  08:08
  Glasgow Queen Street
  08:42
  Glasgow Central
  08:42
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  09:02
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:15
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  07:31
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  08:31
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  09:05
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  09:25
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:47
  Glasgow Queen Street
  Platform 5 estimated
  08:47
  Glasgow Queen Street
  09:35
  Glasgow Central
  09:35
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  09:55
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  09:20
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  09:20
  Glasgow Queen Street
  10:06
  Glasgow Central
  10:06
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  10:26
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  08:58
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 13 estimated
  10:10
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  10:35
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  10:55
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  10:20
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  10:20
  Glasgow Queen Street
  11:05
  Glasgow Central
  11:05
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:25
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:35
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:55
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Whitecraigs to Aberdour