Trains from

Aberdour to Urmston

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:48
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  23:34
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  00:27
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  00:27
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  07:18
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  07:18
  Warrington Bank Quay
  07:53
  Warrington Central
  07:53
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  08:17
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  06:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  08:46
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  08:59
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  09:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  09:20
  Warrington Bank Quay
  09:54
  Warrington Central
  09:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  10:15
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:15
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  09:45
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  10:40
  Deansgate
  Platform 1 estimated
  10:48
  Deansgate
  Platform 2 estimated
  10:56
  Urmston
  Platform 2 estimated
  Urmston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  10:54
  Warrington Central
  10:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  11:18
  Urmston
  Urmston
  3 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:11
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  09:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  09:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  11:20
  Warrington Bank Quay
  11:54
  Warrington Central
  11:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  12:15
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:57
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:16
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  09:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  11:20
  Warrington Bank Quay
  11:54
  Warrington Central
  11:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  12:15
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  11:39
  Warrington Bank Quay
  12:35
  Warrington Central
  12:35
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  12:51
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  11:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  13:20
  Warrington Bank Quay
  13:54
  Warrington Central
  13:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  14:15
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  13:39
  Warrington Bank Quay
  14:35
  Warrington Central
  14:35
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  14:51
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  15:20
  Warrington Bank Quay
  15:54
  Warrington Central
  15:54
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  16:15
  Urmston
  Platform 1 estimated
  Urmston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Urmston to Aberdour