Trains from

Aberdour to Twickenham

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  06:44
  Aberdour
  Platform 1
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:32
  Vauxhall
  12:32
  Vauxhall
  Platform 3
  12:51
  Twickenham
  Platform 5
  on time
  Twickenham
  Platform 5
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  07:40
  Aberdour
  Platform 1
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:32
  Vauxhall
  13:32
  Vauxhall
  Platform 3
  13:51
  Twickenham
  Platform 5
  on time
  Twickenham
  Platform 5
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:41
  Aberdour
  Platform 1
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:32
  Vauxhall
  14:32
  Vauxhall
  Platform 3
  14:51
  Twickenham
  Platform 5
  on time
  Twickenham
  Platform 5
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:44
  Aberdour
  Platform 1
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:37
  Vauxhall
  15:37
  Vauxhall
  Platform 3
  16:03
  Twickenham
  Platform 5
  on time
  Twickenham
  Platform 5
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:32
  Vauxhall
  16:32
  Vauxhall
  Platform 3
  16:51
  Twickenham
  Platform 5
  on time
  Twickenham
  Platform 5
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:48
  Aberdour
  Platform 1
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:32
  Vauxhall
  17:32
  Vauxhall
  17:51
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  on time
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:39
  Vauxhall
  17:39
  Vauxhall
  17:57
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  on time
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:32
  Vauxhall
  18:32
  Vauxhall
  18:51
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  on time
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:32
  Vauxhall
  19:32
  Vauxhall
  19:51
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  on time
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:41
  London Victoria
  20:41
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  20:48
  Clapham Junction
  Platform 15 estimated
  20:58
  Clapham Junction
  Platform 6 estimated
  21:10
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  on time
  Twickenham
  Platform 5 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Twickenham to Aberdour