Trains from

Aberdour to Tonbridge

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:40
  London Charing Cross
  14:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  15:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  11:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:38
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  15:38
  London Kings Cross
  16:34
  London Bridge
  16:34
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  17:08
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  15:45
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  15:45
  London Kings Cross
  16:40
  London Charing Cross
  16:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  17:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  16:42
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  16:42
  London Kings Cross
  17:34
  London Bridge
  17:34
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  18:08
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  13:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:46
  London Kings Cross
  17:46
  London Kings Cross
  18:40
  London Charing Cross
  18:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  19:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  18:48
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:48
  London Kings Cross
  19:49
  London Bridge
  19:49
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  20:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  19:46
  London Kings Cross
  20:40
  London Charing Cross
  20:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  21:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  20:45
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  20:45
  London Kings Cross
  21:40
  London Charing Cross
  21:40
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  22:29
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  Tonbridge
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 2 estimated
  15:51
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  16:04
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  16:11
  Kirkcaldy
  Platform 1 estimated
  16:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  17:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  19:36
  York
  Platform 10 estimated
  19:51
  York
  Platform 3 estimated
  21:42
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  21:42
  London Kings Cross
  22:34
  London Bridge
  22:34
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  23:10
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  Tonbridge
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:30
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  17:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:57
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  21:57
  London Kings Cross
  22:49
  London Bridge
  22:49
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  23:29
  Tonbridge
  Platform 2 estimated
  Tonbridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Tonbridge to Aberdour