Trains from

Aberdour to Swineshead

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:42
  York
  Platform 3 estimated
  14:02
  York
  Platform 6 estimated
  15:07
  Grantham
  Platform 1 estimated
  15:26
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:05
  Swineshead
  Platform 2 estimated
  Swineshead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  20:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 5 estimated
  04:40
  York
  Platform 10 estimated
  05:48
  Grantham
  Platform 1 estimated
  07:23
  Grantham
  Platform 3 estimated
  08:04
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:42
  York
  Platform 3 estimated
  14:02
  York
  Platform 6 estimated
  15:07
  Grantham
  Platform 1 estimated
  15:26
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:05
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Off Peak
 4. Aberdour
  19:50
  Aberdour
  20:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 5 estimated
  04:40
  York
  Platform 3 estimated
  05:48
  Grantham
  Platform 1 estimated
  07:23
  Grantham
  Platform 3 estimated
  08:04
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Peak
 5. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:42
  York
  Platform 3 estimated
  14:02
  York
  Platform 6 estimated
  15:07
  Grantham
  Platform 1 estimated
  15:26
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:05
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Off Peak
 6. Aberdour
  19:50
  Aberdour
  20:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 5 estimated
  04:40
  York
  Platform 10 estimated
  05:48
  Grantham
  Platform 1 estimated
  07:23
  Grantham
  Platform 3 estimated
  08:04
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Peak
 7. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:42
  York
  Platform 3 estimated
  14:02
  York
  Platform 6 estimated
  15:07
  Grantham
  Platform 1 estimated
  15:26
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:05
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdour
  20:39
  Aberdour
  21:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 13F estimated
  22:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  23:54
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  04:44
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  06:57
  Grantham
  Platform 1 estimated
  07:24
  Grantham
  Platform 4 estimated
  08:04
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Peak
 9. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:41
  York
  Platform 9 estimated
  14:05
  York
  Platform 6 estimated
  15:12
  Grantham
  Platform 1 estimated
  15:26
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:05
  Swineshead
  Swineshead
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Swineshead to Aberdour