Trains from

Aberdour to Sunbury

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:16
  Aberdour
  Platform 1
  13:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:42
  London Waterloo
  19:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  20:28
  Sunbury
  Platform 2
  on time
  Sunbury
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:46
  Vauxhall
  20:46
  Vauxhall
  Platform 8
  21:28
  Sunbury
  Platform 2
  on time
  Sunbury
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:46
  Vauxhall
  21:46
  Vauxhall
  Platform 8
  22:28
  Sunbury
  Platform 2
  on time
  Sunbury
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:42
  London Waterloo
  22:42
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  23:28
  Sunbury
  Platform 2
  on time
  Sunbury
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:12
  London Waterloo
  23:12
  London Waterloo
  Platform 3 estimated
  23:58
  Sunbury
  Platform 2
  on time
  Sunbury
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  05:12
  London Waterloo
  05:12
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  05:57
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  05:12
  London Waterloo
  05:12
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  05:57
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  06:43
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  06:53
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  07:35
  Clapham Junction
  Platform 17 estimated
  07:51
  Clapham Junction
  Platform 11 estimated
  08:28
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:42
  London Waterloo
  10:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  11:28
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:42
  London Waterloo
  12:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  13:28
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  Sunbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Sunbury to Aberdour