Trains from

Aberdour to Southbury

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  07:54
  Seven Sisters
  07:54
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  08:05
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:33
  Seven Sisters
  10:33
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  10:44
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:33
  Seven Sisters
  12:33
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  12:44
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:33
  Seven Sisters
  13:33
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  13:44
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:33
  Seven Sisters
  14:33
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  14:44
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:33
  Seven Sisters
  15:33
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  15:44
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:37
  Seven Sisters
  16:37
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  16:49
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:25
  Tottenham Hale
  17:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  17:34
  Cheshunt
  Platform 2 estimated
  17:40
  Cheshunt
  Platform 3 estimated
  17:48
  Southbury
  Platform 1 estimated
  Southbury
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:39
  Seven Sisters
  17:39
  Seven Sisters
  Platform 2 estimated
  17:51
  Southbury
  Platform 2 estimated
  Southbury
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:25
  Tottenham Hale
  18:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  18:34
  Cheshunt
  Platform 2 estimated
  18:40
  Cheshunt
  Platform 3 estimated
  18:48
  Southbury
  Platform 1 estimated
  Southbury
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Southbury to Aberdour