Trains from

Aberdour to Sligo

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  20:41
  Aberdour
  Platform 1
  21:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  22:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  22:47
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  22:47
  Glasgow Queen Street
  23:30
  Glasgow Central
  23:30
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  00:21
  Ayr
  Platform 4 estimated
  08:40
  Ayr
  09:55
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Cairnryan (Port)
  13:45
  Belfast Port
  13:45
  Belfast Port
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  18:15
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  22:04
  Sligo
  Sligo
  8 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:59
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:18
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  14:14
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:00
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  15:53
  Ayr
  Platform 3 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  11:05
  Dublin Connolly
  14:10
  Sligo
  Sligo
  7 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  15:22
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  15:22
  Glasgow Queen Street
  16:00
  Glasgow Central
  16:00
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  16:53
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  11:05
  Dublin Connolly
  14:10
  Sligo
  Sligo
  8 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:21
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  05:55
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  07:30
  Glasgow Central
  07:30
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  08:22
  Ayr
  Platform 3 estimated
  08:40
  Ayr
  09:55
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Cairnryan (Port)
  13:45
  Belfast Port
  13:45
  Belfast Port
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  18:15
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  22:09
  Sligo
  Sligo
  8 changes
  Peak
 5. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:35
  Ayr
  13:50
  Cairnryan (Port)
  15:30
  Cairnryan (Port)
  17:45
  Belfast Port
  17:45
  Belfast Port
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  22:15
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  11:09
  Sligo
  Sligo
  7 changes
  Peak
 6. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  11:05
  Dublin Connolly
  14:10
  Sligo
  Sligo
  6 changes
  Peak
 7. Aberdour
  23:14
  Aberdour
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:55
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  07:30
  Glasgow Central
  07:30
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  08:22
  Ayr
  Platform 3 estimated
  08:40
  Ayr
  09:55
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Cairnryan (Port)
  13:45
  Belfast Port
  13:45
  Belfast Port
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  18:15
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  22:09
  Sligo
  Sligo
  8 changes
  Peak
 8. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:35
  Ayr
  13:50
  Cairnryan (Port)
  15:30
  Cairnryan (Port)
  17:45
  Belfast Port
  17:45
  Belfast Port
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  22:15
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  11:09
  Sligo
  Sligo
  7 changes
  Peak
 9. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  11:05
  Dublin Connolly
  14:10
  Sligo
  Sligo
  6 changes
  Peak
 10. Aberdour
  23:14
  Aberdour
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:55
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  06:49
  Glasgow Queen Street
  07:30
  Glasgow Central
  07:30
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  08:22
  Ayr
  Platform 3 estimated
  08:40
  Ayr
  09:55
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Cairnryan (Port)
  13:45
  Belfast Port
  13:45
  Belfast Port
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  16:05
  Belfast Central (Nir)
  18:15
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  22:09
  Sligo
  Sligo
  8 changes
  Peak

Find journey information for Sligo to Aberdour