Trains from

Aberdour to Rutherglen

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  19:25
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  19:35
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:25
  Glasgow Queen Street
  Platform 7 estimated
  20:25
  Glasgow Queen Street
  20:57
  Glasgow Central
  20:57
  Glasgow Central
  21:06
  Rutherglen
  on time
  Rutherglen
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  19:21
  Aberdour
  Platform 1
  19:53
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  20:04
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:49
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  20:49
  Glasgow Queen Street
  21:27
  Glasgow Central
  21:27
  Glasgow Central
  21:36
  Rutherglen
  on time
  Rutherglen
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  19:50
  Aberdour
  Platform 1
  20:21
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  20:35
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  21:25
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  21:25
  Glasgow Queen Street
  21:57
  Glasgow Central
  21:57
  Glasgow Central
  22:06
  Rutherglen
  on time
  Rutherglen
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  20:39
  Aberdour
  Platform 1
  21:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  21:19
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  22:04
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  22:16
  Motherwell
  Platform 3 estimated
  22:41
  Rutherglen
  Platform 1 estimated
  on time
  Rutherglen
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:50
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  07:38
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  07:38
  Glasgow Queen Street
  08:16
  Glasgow Central
  08:16
  Glasgow Central
  08:26
  Rutherglen
  Rutherglen
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:15
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  07:20
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  08:08
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  08:08
  Glasgow Queen Street
  08:44
  Glasgow Central
  08:44
  Glasgow Central
  08:53
  Rutherglen
  Rutherglen
  3 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:15
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  07:25
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  08:37
  Partick
  Platform 2 estimated
  08:51
  Partick
  Platform 1 estimated
  09:07
  Rutherglen
  Rutherglen
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  07:46
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  08:33
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  08:46
  Motherwell
  Platform 3 estimated
  09:13
  Rutherglen
  Rutherglen
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:00
  Linlithgow
  Platform 2 estimated
  08:05
  Linlithgow
  Platform 2 estimated
  08:40
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  08:40
  Glasgow Queen Street
  09:16
  Glasgow Central
  09:16
  Glasgow Central
  09:26
  Rutherglen
  Rutherglen
  3 changes
  Peak

Find journey information for Rutherglen to Aberdour