Trains from

Aberdour to Roydon

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  00:28
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  01:06
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  01:51
  Cambridge
  Platform 1 estimated
  04:48
  Cambridge
  Platform 4 estimated
  05:31
  Roydon
  Platform 1 estimated
  Roydon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  00:28
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  01:06
  Stevenage
  Platform 4 estimated
  01:51
  Cambridge
  Platform 1 estimated
  04:48
  Cambridge
  Platform 4 estimated
  05:31
  Roydon
  Platform 1 estimated
  Roydon
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  19:50
  Aberdour
  Platform 1
  20:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  00:14
  York
  Platform 3 estimated
  04:40
  York
  Platform 5 estimated
  07:05
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Kings Cross
  07:47
  Tottenham Hale
  07:47
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  08:14
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  08:18
  Tottenham Hale
  08:18
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  08:43
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:28
  London Liverpool Street
  10:28
  London Liverpool Street
  Platform 6 estimated
  10:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:40
  Tottenham Hale
  12:40
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  12:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:40
  Tottenham Hale
  13:40
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  13:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:28
  London Liverpool Street
  14:28
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  14:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:40
  Tottenham Hale
  15:40
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  15:57
  Roydon
  Roydon
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:43
  London Liverpool Street
  16:43
  London Liverpool Street
  Platform 3 estimated
  17:14
  Roydon
  Platform 2 estimated
  Roydon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Roydon to Aberdour