Trains from

Aberdour to Prees

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:23
  Aberdour
  Platform 1
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  12:21
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  12:32
  Manchester Piccadilly
  Platform 12 estimated
  13:39
  Prees
  on time
  Prees
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  15:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  17:13
  Crewe
  Platform 6 estimated
  17:39
  Prees
  Platform 2 estimated
  on time
  Prees
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:13
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:39
  Prees
  Platform 2 estimated
  on time
  Prees
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  16:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  19:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  21:13
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:40
  Prees
  Platform 2 estimated
  on time
  Prees
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  18:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  23:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:51
  Prees
  on time
  Prees
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:21
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  20:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  20:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  23:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  05:05
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  05:33
  Crewe
  Platform 1 estimated
  05:58
  Crewe
  Platform 11 estimated
  06:25
  Prees
  Prees
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  23:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  05:49
  Glasgow Central
  05:49
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  08:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  09:14
  Crewe
  Platform 7 estimated
  09:43
  Prees
  Prees
  4 changes
  Peak
 8. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  11:20
  Crewe
  Platform 7 estimated
  11:49
  Prees
  Prees
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  08:11
  Aberdour
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  13:20
  Crewe
  Platform 7 estimated
  13:49
  Prees
  Prees
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  15:22
  Crewe
  Platform 7 estimated
  15:53
  Prees
  Prees
  2 changes
  Peak

Find journey information for Prees to Aberdour