Trains from

Aberdour to Polsloe Bridge

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1
  10:57
  Haymarket
  Platform 4
  15:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  17:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  17:53
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  18:02
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  18:41
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  18:50
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  18:59
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:15
  Aberdour
  Platform 1
  11:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  12:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  20:34
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  20:43
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:58
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  17:12
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  19:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  20:34
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  20:43
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:45
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  21:31
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  21:39
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:16
  Aberdour
  Platform 1
  13:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  21:45
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  22:31
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  22:40
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  19:42
  Birmingham New Street
  Platform 2M estimated
  22:09
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  22:31
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  22:40
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  22:41
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  23:26
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  23:35
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  on time
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:15
  Aberdour
  Platform 1
  15:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  22:43
  Bristol Temple Meads
  Platform 3 estimated
  23:06
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  01:12
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  06:29
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  06:42
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 4 estimated
  23:41
  Bristol Temple Meads
  Platform 3 estimated
  05:24
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  06:52
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  07:10
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  07:19
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Polsloe Bridge to Aberdour