Trains from

Aberdour to Pokesdown

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  22:05
  London Waterloo
  22:05
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  00:11
  Pokesdown
  Platform 2
  on time
  Pokesdown
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:39
  London Waterloo
  22:39
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  00:13
  Southampton Central
  Platform 4
  00:43
  Southampton Central
  02:10
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  on time
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  22:55
  London Victoria
  22:55
  London Victoria
  Platform 19 estimated
  23:01
  Clapham Junction
  Platform 13
  23:12
  Clapham Junction
  Platform 9
  00:37
  Southampton Central
  Platform 3
  00:43
  Southampton Central
  02:10
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  on time
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:35
  London Waterloo
  23:35
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  01:15
  Southampton Central
  Platform 3A
  01:53
  Southampton Central
  03:20
  Pokesdown
  Platform 2
  on time
  Pokesdown
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:12
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  01:05
  London Waterloo
  01:05
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  02:21
  Basingstoke
  Platform 2
  05:40
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  07:06
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  05:30
  London Waterloo
  05:30
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  07:40
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  05:30
  London Waterloo
  05:30
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  07:40
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  08:05
  London Waterloo
  08:05
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  09:56
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:35
  London Waterloo
  10:35
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  12:04
  Brockenhurst
  Platform 3 estimated
  12:16
  Brockenhurst
  Platform 1 estimated
  12:38
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  11:05
  London Waterloo
  11:05
  London Waterloo
  Platform 7 estimated
  12:56
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  Pokesdown
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Pokesdown to Aberdour